Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > ZÁPIS DO ZŠ 2024

ZÁPIS DO ZŠ 2024 

Zápis do 1. třídy proběhne ve dnech 4. 4. 2024 od 14 do 17 hodin.

Zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dále děti, kterým byl v minulém roce udělen odklad povinné školní docházky.
Pro zápis do 1. třídy je nutné předložit vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (viz dokumenty), rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. Žádost o přijetí podávají i zákonní zástupci žáka, kterým byl v minulém roce udělen odklad povinné školní docházky.

Pokud rodiče a dítě mají různé adresy trvalého pobytu, je třeba doložit adresu trvalého pobytu dítěte nějakým dokumentem, např. potvrzením od vlastníka nemovitosti, že tam dítě opravdu bydlí. U cizinců jsou to dokumenty o trvalém/přechodném pobytu na území České republiky, pas dítěte apod.


Při žádosti o odklad je nutné předložit vyplněnou žádost o odklad (viz dokumenty), rodný list dítěte, doporučení k odkladu ze školského poradenského zařízení a zprávu od odborného lékaře či klinického psychologa. V případě, že žádáte o odklad školní docházky a nemáte obě potřebná doporučení, předložíte obě žádosti – žádost o přijetí i žádost o odklad.
O přijetí dítěte bude zákonný zástupce informován zveřejněním seznamu přijatých dětí na vývěsce před školou (ul. Na Špičáku 292) a na webových stránkách školy. Za tímto účelem obdrží každý zákonný zástupce registrační číslo, pod kterým bude dítě v seznamu evidováno.
Do 30 dnů od podání žádosti o přijetí rozhodne ředitel školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.