Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

Vítejte na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Chyše

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení školního roku 2019/2020

 

Vážení rodiče a milí žáci,

v pondělí 2. 9. 2019 Vás přivítáme opět na naší škole, abychom společně vstoupili do nového školního roku. Zahájení pro školáky je v 8:00. Těšíme se na Vás. Kolektiv ZŠ Chyše

 

 

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 V ZŠ

     Letošní školní rok jsme zahájili 3. září před budovou školy přivítáním prvňáčků. Deset měsíců školního roku je za námi.

     Za připomenutí stojí množství vzdělávacích akcí, účast na dění v obci a dobré vztahy se zřizovatelem školy, prohlubující se spolupráce s partnerskou školou ze Steinbergu a z Pňovan.

     Některé akce letošního školního roku: Halloween, návštěva kina v Karlových Varech, beseda s lidmi z obce, Vánoční jarmark, rozsvícení vánočního stromu, prohlídka interaktivních exponátů v Techmánii, návštěva vánočních trhů v Plzni, návštěva divadla v Karlových Varech, vánoční posezení s dárky. První pololetí jsme opět zakončili v herně Hafík a rozdáním pololetního vysvědčení.

    V únoru nás čekaly jarní prázdniny, divadelní představení Sněhová královna a zahájili jsme výuku plavání v bazénu v Karlových Varech.

    V březnu jsme absolvovali další zajímavé akce: Veselé zoubky, vítání jara, besedu o šikaně.

    V dubnu navštívil naší školu pan Jareš se svými krásnými papoušky. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých věcí o papoušcích a na konci vystoupení se mohly s papoušky vyfotografovat.

Poslední dubnový den jsme strávili v lese společně s lesním pedagogem. Na děti zde čekala stanoviště s úkoly a ukázkami, učily se rozeznávat dřeviny, byliny a keře, určovat jejich stáří.

    V květnu jsme využili nabídku Školního statku v Chebu a objednali jsme si program: Jak na louce vyrostl svetr. Povídali jsme si o zvířatech a rostlinách, které jsou člověkem od nepaměti využívány k textilním účelům. Podrobněji jsme se zabývali chovem ovcí a zpracováním ovčí vlny. Nakonec si děti vyrobily vlněnou antistresovou kuličku pomocí metody mokrého plstění.

 Další zajímavou akcí bylo autorské čtení. Jen tak někomu se nepoštěstí, aby se mohl setkávat se spisovatelem. Naši žáci tuto možnost měli. Dne 27. května k nám přijela představit svoji knihu paní Lenka Samcová. Po představení knihy si žáci vyzkoušeli knižní vazbu. Bylo velmi zajímavé sledovat, jak vzniká kniha. Každý si domů odnesl spoustu zážitků ze čtení a vlastnoručně vyrobenou knihu.

      Poslední školní měsíc byl věnován přípravám na oslavu 60. výročí otevření naší školy. Připravovali jsme se opravdu poctivě. Vyzdobili jsme školu, trénovali vystoupení, navštívili jsme naši partnerskou školu ze Steinbergu a pozvali děti na společný výlet do Karlových Varů.

Vlastní oslava proběhla v sobotu 22. 6. 2019. Pro rodiče, absolventy i další návštěvníky byl připraven program na hřišti za školou a také prohlídka školy a tematických učeben.

 

Odpoledne školu navštívili i bývalí zaměstnanci a absolventi. Prohlédli si slavnostně vyzdobenou budovu, zalistovali v kronikách, hledali se na archivních fotografiích. Oslava byla zakončena ohňostrojem. 
Spokojení návštěvníci se opravdu velmi dobře bavili a svými komentáři a reakcemi nám dali příjemnou a optimistickou zpětnou vazbu, že naše práce přece jen smysl má. Jsme rádi, že se "školní šedesátka" povedla. Děkujeme všem, kteří nám s akcí pomohli.

   A zase je jeden školní rok pryč. Tradičně jsme ho zakončili  v krásném prostředí chyšského zámku.

Před předáním vysvědčení jsme vyhodnotili sběr. Naše škola se aktivně zapojila do sběru papíru, plastu, víček, kaštanů, žaludů, baterií. V letošním roce jsme obsadili    3. místo ze škol a 1. místo ve sběru na žáka. Všem vítězům blahopřejeme.

Po předání vysvědčení jsme se rozloučili s našimi páťáky, kteří odchází do ZŠ v Lubenci.

Přejeme všem, aby jejich kroky v nové škole byly velkou zábavnou hrou plnou úspěchů a nových radostných zážitků. Na cestu si odnesli krabici vzpomínek, do které dali učitelé a děti dárky na památku.

Na závěr poděkování

    Velké poděkování patří všem učitelům a asistentům za kvalitní přípravu žáků ke studiu, trpělivost a veškeré aktivity poskytované dětem během uplynulých měsíců, rodičům a všem ostatním, kteří nás v letošním školním roce podpořili. Rádi bychom poděkovali zřizovateli za soustavnou podporu naší škole. Děkujeme ČSŽ v Chyších, paní D. Benešové, T. Drohobecké, J. Skleničkové, místní TJ Sokol, panu M. Karnollovi, panu J. Haslerovi a manželům Lažanským za projevený zájem o naší školu.

                                       Ještě jednou mnohokrát všem děkujeme.

 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Na Špičáku 292, 364 53 Chyše

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROZHODNUTÍ

o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ

 

Vážení rodiče,

na základě Vašich žádostí a stanovených kritérií bylo rozhodnuto takto:

 

Děti uvedené pod registračními čísly:

 

MŠ 01/2019

MŠ 02/2019

MŠ 03/2019  

MŠ 04/2019

MŠ 05/2019

MŠ 06/2019

MŠ 07/2019

 

BYLY PŘIJATY k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné formě doručováno, v případě zájmu bude na požádání vydáno v MŠ.

 

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 17. 5. 2019 na veřejně příslušném místě hlavního vchodu MŠ. Dále bylo také zveřejněno dne 17. 5. 2018 na webových stránkách školy www.ms-zs-chyse.cz . Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary.

 

 

V Chyších 16. 5. 2019                                                                        Mgr. Miloslava Sýkorová

                                                                                                                ředitelka školy

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, srdečně zveme Vás i Vaše děti k zápisu do mateřské školy, který proběhne 13. května 2019 v prostorách MŠ od 14:00 do 16:00 hodin.

K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem, předloží rodný list dítěte a občanský průkaz, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu.

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ

o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary, vydává v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, následující rozhodnutí:

Níže uvedení žáci se přijímají od školního roku 2019/2020 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary

 

 

ZŠ01/2019

ZŠ02/2019

ZŠ03/2019

 
 

 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bylo zahájeno jeho přihlášením k zápisu k povinné školní docházce na základě žádosti zákonného zástupce dítěte.

K přijetí dítěte k základnímu vzdělávání došlo po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o jeho přiměřené duševní a tělesné zdatnosti, a dále byly splněny podmínky stanovené v § 36 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

 

Poučení:

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary

 

V Chyších 25. 4. 2019                                              Mgr. Miloslava Sýkorová

                                                                                   ředitelka školy

 

 

 

Zápis do první třídy ZŠ pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zápis dětí do 1. třídy se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 15 – 17 hodin v budově ZŠ. S sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů.

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 se mohou zápisu zúčastnit, požádají-li o to jejich zákonní zástupci spolu s doporučením z pedagogicko-psychologické

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ

o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ

 

Vážení rodiče,

na základě Vašich žádostí a stanovených kritérií bylo rozhodnuto takto:

Děti uvedené pod registračními čísly:

MŠ 01/2018

MŠ 02/2018

MŠ 04/2018  

MŠ 05/2018

MŠ 06/2018

MŠ 07/2018

MŠ 09/2018  

MŠ 11/2018

BYLY PŘIJATY k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary, od 1. 9. 2018. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné formě doručováno, v případě zájmu bude na požádání vydáno v MŠ.

 

Děti uvedené pod registračními čísly:

MŠ 03/2018  

MŠ 08/2018  

MŠ 10/2018

NEBYLY PŘIJATY k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary, od 1. 9. 2018. Rodičům nepřijatých dětí bude vyhotoveno rozhodnutí v písemné formě, které bude zasláno poštou.

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 15. 5. 2018 na veřejně příslušném místě hlavního vchodu MŠ. Dále bylo také zveřejněno dne 15. 5. 2018 na webových stránkách školy www.ms-zs-chyse.cz . Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary.

 

V Chyších 14. 5. 2018                                                                     Mgr. Miloslava Sýkorová

                                                                                                             ředitelka školy

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Základní a mateřská škola Chyše 

zve rodiče a děti na

 

 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

     od školního roku 2018/2019

dne 9.5.2018 od 14.00 – 16.00 hodin

  ve třídě v přízemí mateřské školy.

  Vezměte s sebou rodný list dítěte a        

občanský průkaz zákonného zástupce 

Zápis MŠ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROZHODNUTÍ

o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary, vydává v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, následující rozhodnutí:

Níže uvedení žáci se přijímají od školního roku 2018/2019 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary

                               

ZŠ01/2018

ZŠ02/2018

ZŠ03/2018

ZŠ04/2018

ZŠ05/2018

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis dětí do 1. třídy

se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna 2018

 od 15 - 17 hodin

v budově ZŠ.

 

S sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů

zápis