Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.

Vítejte na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Chyše

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY – důležité desatero

 

 Dovolte mi několik upřesnění k provozu mateřské školy dle metodiky MŠMT.

 1. Provoz bude zahájen v MŠ dne  11. 5. 2020.
 2. Provozní doba bude běžná.
 3. Prosíme o minimalizaci shromažďování před školkou a v šatnách a dodržování rozestupů. Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a to po nezbytně nutnou dobu.
 4. V mateřské škole děti ani pedagogičtí pracovníci roušky nosit nemusí !!!
 5. Na pobyt venku budeme využívat školní zahradu u MŠ, ve třídách se bude
   častěji větrat.
 6. V MŠ bude probíhat častější dezinfekce všech povrchů a je zákaz suchého
  úklidu.
 7. Při příchodu do třídy si děti vždy umyjí ruce, dále samozřejmě před jídlem, po jídle, po toaletě. Děti se budou po umytí utírat do papírových ručníků.
 8. Bude brán vyšší zřetel na tzv. ranní filtr, kdy pedagog zkontroluje a potvrdí zdravotní stav dítěte společně s rodičem či předávajícím doprovodem.
 9. Školní stravování zůstane v běžné podobě, bude opět zajištěna důkladná hygiena prostor.
 10. Před nástupem dítěte je třeba předat třídní učitelce vyplněné čestné prohlášení, podepsané zákonným zástupcem dítěte. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. Bude k dispozici na webu https://www.ms-zs-chyse.cz/, ale i v šatně MŠ.

 Čestné prohlášení  zde

V případě dotazů pište na zs,chyse@volny.cz nebo volejte 728 766 405.
Mgr. Miloslava Sýkorová                                   
ředitelka školy                                                               

 

 

Zápis do 1. třídy ZŠ

Milé děti, milí rodiče,

vzhledem k situaci, kterou právě prožíváme, musíme ustoupit od zaběhnutých postupů a zorganizovat zápis do 1. ročníku jinak. Bohužel bez dětí a jejich rodičů, o to více se na vás budeme v září těšit!

Zápis se týká dětí narozených do 31. 8. 2014 a dětí s odloženou školní docházkou.

Děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 se mohou zápisu zúčastnit, požádají-li o to jejich zákonní zástupci spolu s doporučením z pedagogicko-psychologické.

Opatření k zápisům do ZŠ čtěte zde

Opatření ministra školství k zápisům do ZŠ je k dispozici zde

POSTUP, JAK ZAPSAT DÍTĚ DO 1. TŘÍDY:

Žádáte - li o přijetí dítěte do 1. ročníku základní školy, vyplníte žádost o přijetí a zápisní lístek prvňáčka.

Žádost o přijetí  zde

Zápisní lístek zde

Žádáte-li o odklad školní docházky, vyplníte žádost o přijetí a žádost o odklad, přiložíte potvrzení dětského lékaře a vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Nemáte-li potřebná doporučení, podejte jen žádost. Správní řízení o rozhodnutí o odkladu školní docházky bude přerušeno do doby, dokud nebudou dodány všechny potřebné dokumenty. Odklad pro vaše dítě tím nebude nijak ohrožen! Pokud vaše dítě již vyšetření podstoupilo, postupujte dle doporučení pedagogicko - psychologické poradny (viz. oznámení).

Žádost o odklad zde

Vyplněnou žádost spolu s ostatními dokumenty vložte do obálky a vhoďte do schránky umístěné na budově školy na adrese Na Špičáku 292, 364 53 Chyše. Přijetí přihlášky vám potvrdíme zasláním sms, ta bude obsahovat i vaše registrační číslo. Žádost též můžete poslat poštou. Máte-li datovou schránku či disponujete-li elektronickým podpisem, můžete dokumenty naskenovat a zaslat je na školu elektronicky. POZOR!!! Obyčejný email nestačí, vaše žádost by nebyla školou přijata.

Máte problém s vytištěním formulářů nebo potřebujete další informace? Ozvěte se na email: zs.chyse@volny.cz nebo zavolejte na tel. číslo 728766405. Formuláře jsou i v deskách na dveřích školy.

ŽÁDOST NA ZÁVĚR: uvedení mobilního telefonu a emailové adresy je při zápisu do školy dobrovolný akt. Žádáme vás však o jejich laskavé uvedení, v současné době by byla komunikace s vámi pouze běžnou poštou zbytečně komplikovaná. Děkujeme.

31.3.2020                                                Mgr. Miloslava Sýkorová    

                                                            

 

POZOR!

Z DŮVODŮ NAŘÍZENÍ VLÁDY SE

 

OD 11.3. 2020 UZAVÍRÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

a

 

PO PROJEDNÁNÍ SE ZŘIZOVATELEM

 

SE OD 17.3. 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVÍRÁ TAKÉ MŠ.

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 V ZŠ

     Letošní školní rok jsme zahájili 3. září před budovou školy přivítáním prvňáčků. Deset měsíců školního roku je za námi.

     Za připomenutí stojí množství vzdělávacích akcí, účast na dění v obci a dobré vztahy se zřizovatelem školy, prohlubující se spolupráce s partnerskou školou ze Steinbergu a z Pňovan.

     Některé akce letošního školního roku: Halloween, návštěva kina v Karlových Varech, beseda s lidmi z obce, Vánoční jarmark, rozsvícení vánočního stromu, prohlídka interaktivních exponátů v Techmánii, návštěva vánočních trhů v Plzni, návštěva divadla v Karlových Varech, vánoční posezení s dárky. První pololetí jsme opět zakončili v herně Hafík a rozdáním pololetního vysvědčení.

    V únoru nás čekaly jarní prázdniny, divadelní představení Sněhová královna a zahájili jsme výuku plavání v bazénu v Karlových Varech.

    V březnu jsme absolvovali další zajímavé akce: Veselé zoubky, vítání jara, besedu o šikaně.

    V dubnu navštívil naší školu pan Jareš se svými krásnými papoušky. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých věcí o papoušcích a na konci vystoupení se mohly s papoušky vyfotografovat.

Poslední dubnový den jsme strávili v lese společně s lesním pedagogem. Na děti zde čekala stanoviště s úkoly a ukázkami, učily se rozeznávat dřeviny, byliny a keře, určovat jejich stáří.

    V květnu jsme využili nabídku Školního statku v Chebu a objednali jsme si program: Jak na louce vyrostl svetr. Povídali jsme si o zvířatech a rostlinách, které jsou člověkem od nepaměti využívány k textilním účelům. Podrobněji jsme se zabývali chovem ovcí a zpracováním ovčí vlny. Nakonec si děti vyrobily vlněnou antistresovou kuličku pomocí metody mokrého plstění.

 Další zajímavou akcí bylo autorské čtení. Jen tak někomu se nepoštěstí, aby se mohl setkávat se spisovatelem. Naši žáci tuto možnost měli. Dne 27. května k nám přijela představit svoji knihu paní Lenka Samcová. Po představení knihy si žáci vyzkoušeli knižní vazbu. Bylo velmi zajímavé sledovat, jak vzniká kniha. Každý si domů odnesl spoustu zážitků ze čtení a vlastnoručně vyrobenou knihu.

      Poslední školní měsíc byl věnován přípravám na oslavu 60. výročí otevření naší školy. Připravovali jsme se opravdu poctivě. Vyzdobili jsme školu, trénovali vystoupení, navštívili jsme naši partnerskou školu ze Steinbergu a pozvali děti na společný výlet do Karlových Varů.

Vlastní oslava proběhla v sobotu 22. 6. 2019. Pro rodiče, absolventy i další návštěvníky byl připraven program na hřišti za školou a také prohlídka školy a tematických učeben.

 

Odpoledne školu navštívili i bývalí zaměstnanci a absolventi. Prohlédli si slavnostně vyzdobenou budovu, zalistovali v kronikách, hledali se na archivních fotografiích. Oslava byla zakončena ohňostrojem. 
Spokojení návštěvníci se opravdu velmi dobře bavili a svými komentáři a reakcemi nám dali příjemnou a optimistickou zpětnou vazbu, že naše práce přece jen smysl má. Jsme rádi, že se "školní šedesátka" povedla. Děkujeme všem, kteří nám s akcí pomohli.

   A zase je jeden školní rok pryč. Tradičně jsme ho zakončili  v krásném prostředí chyšského zámku.

Před předáním vysvědčení jsme vyhodnotili sběr. Naše škola se aktivně zapojila do sběru papíru, plastu, víček, kaštanů, žaludů, baterií. V letošním roce jsme obsadili    3. místo ze škol a 1. místo ve sběru na žáka. Všem vítězům blahopřejeme.

Po předání vysvědčení jsme se rozloučili s našimi páťáky, kteří odchází do ZŠ v Lubenci.

Přejeme všem, aby jejich kroky v nové škole byly velkou zábavnou hrou plnou úspěchů a nových radostných zážitků. Na cestu si odnesli krabici vzpomínek, do které dali učitelé a děti dárky na památku.

Na závěr poděkování

    Velké poděkování patří všem učitelům a asistentům za kvalitní přípravu žáků ke studiu, trpělivost a veškeré aktivity poskytované dětem během uplynulých měsíců, rodičům a všem ostatním, kteří nás v letošním školním roce podpořili. Rádi bychom poděkovali zřizovateli za soustavnou podporu naší škole. Děkujeme ČSŽ v Chyších, paní D. Benešové, T. Drohobecké, J. Skleničkové, místní TJ Sokol, panu M. Karnollovi, panu J. Haslerovi a manželům Lažanským za projevený zájem o naší školu.

                                       Ještě jednou mnohokrát všem děkujeme.