Reklamní sdělení
Poznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA. Návod jak na to, najdete zde.
Mít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy. Založte si je ještě dnes.

Vítejte na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Chyše

 

 

Informace o zahájení školního roku 2018/2019

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky a jejich rodiče proběhne v pondělí

3. 9. 2018 v 8:00 hodin před budovou školy. Po slavnostním zahájení se

rodiče s dětmi přesunou do svých kmenových tříd. Žáci i rodiče zde obdrží

veškeré potřebné informace a pokyny ke zdárnému zahájení školního roku.

Předpokládané ukončení prvního dne bude v 9:00 hodin.

 

 

Zvažujete přestup na naši školu?

Pokud zvažujete přihlášení či přestup svého dítěte k docházce na naši školu od školního roku 2018/2019, nabízíme vám nezávaznou prohlídku školy.

 

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ

o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ

 

Vážení rodiče,

na základě Vašich žádostí a stanovených kritérií bylo rozhodnuto takto:

Děti uvedené pod registračními čísly:

MŠ 01/2018

MŠ 02/2018

MŠ 04/2018  

MŠ 05/2018

MŠ 06/2018

MŠ 07/2018

MŠ 09/2018  

MŠ 11/2018

BYLY PŘIJATY k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary, od 1. 9. 2018. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné formě doručováno, v případě zájmu bude na požádání vydáno v MŠ.

 

Děti uvedené pod registračními čísly:

MŠ 03/2018  

MŠ 08/2018  

MŠ 10/2018

NEBYLY PŘIJATY k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary, od 1. 9. 2018. Rodičům nepřijatých dětí bude vyhotoveno rozhodnutí v písemné formě, které bude zasláno poštou.

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 15. 5. 2018 na veřejně příslušném místě hlavního vchodu MŠ. Dále bylo také zveřejněno dne 15. 5. 2018 na webových stránkách školy www.ms-zs-chyse.cz . Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary.

 

V Chyších 14. 5. 2018                                                                     Mgr. Miloslava Sýkorová

                                                                                                             ředitelka školy

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Základní a mateřská škola Chyše 

zve rodiče a děti na

 

 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

     od školního roku 2018/2019

dne 9.5.2018 od 14.00 – 16.00 hodin

  ve třídě v přízemí mateřské školy.

  Vezměte s sebou rodný list dítěte a        

občanský průkaz zákonného zástupce 

Zápis MŠ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROZHODNUTÍ

o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary, vydává v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, následující rozhodnutí:

Níže uvedení žáci se přijímají od školního roku 2018/2019 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary

                               

ZŠ01/2018

ZŠ02/2018

ZŠ03/2018

ZŠ04/2018

ZŠ05/2018

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis dětí do 1. třídy

se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna 2018

 od 15 - 17 hodin

v budově ZŠ.

 

S sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů

zápis