Reklamní sdělení
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.

Vítejte na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Chyše

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zápis do MŠ

 

Zápis do MŠ na školní rok 2021/2022

Zápis bude probíhat ve dnech 10. 05. 2021 – 16. 05. 2021

Proběhne pouze formální část zápisu, BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE a ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ. 

Termín podání žádosti: od 10. 05. 2021 do 16. 05. 2021

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), o přijetí žádají rodiče pro děti, kterým v průběhu školního roku 2021/2022 bude 3-6 let. 

Pro věkem předškolní děti je docházka do MŠ povinná.

Žádáte-li o přijetí dítěte do mateřské školy, vyplníte žádost o přijetí.

Žádost o přijetí:

Stáhnout soubor: žádost

Vyplněnou žádost vhoďte do schránky umístěné na budově školy na adrese Na Špičáku 292, 364 53 Chyše. Přijetí přihlášky potvrdíme zasláním sms. Žádost můžete poslat i poštou. Prosíme o doručení do 16. května 2021.

Máte problém s vytištěním formulářů z webových stránek nebo potřebujete další informace? Ozvěte se na email: zs.chyse@volny.cz nebo zavolejte na tel. číslo 728766405. Formuláře jsou i v deskách na dveřích školky.

ŽÁDOST NA ZÁVĚR: uvedení mobilního telefonu a emailové adresy je při zápisu do školky dobrovolný akt. Žádáme vás však o jejich laskavé uvedení. Děkujeme.                                                           

                                                                               Mgr. Miloslava Sýkorová

 

 

Nástup žáků do školy – od 12. dubna 2021

Vážení rodiče,

MŠMT ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví naplánovalo návrat dětí do škol. Zatím se návrat týká žáků 1. stupně. Shrnuji informace, které jsou platné od 12. 04. 2021.

Testování:
Žáci základní školy budou testování neinvazivními antigenními testy, a to dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek. Jedná se o výtěr z nosu.
Roušky:
Žáci mají povinnost nosit roušky nebo respirátory po celou dobu pobytu ve škole. Prosím, vybavte své děti potřebným počtem zdravotnických roušek. Děti už nesmějí používat roušky látkové (pouze zdravotnické).

Stravování:
Od 12. 04. 2021 jsou žákům tříd, které se budou vzdělávat prezenčně, přihlášeny obědy. 

Vstup cizích osob do prostor školy:
Vstup třetích osob, tj. především rodičů žáků do prostor školy je umožněn pouze ve výjimečných případech.

Věříme, že společně s Vámi zvládneme situaci tak, aby pobyt ve škole byl pro děti příjemný, bezpečný a přínosný.

Informace pro rodiče:

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Informace pro žáky:

https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

Jak bude testování probíhat

  • Ráno přijdeš do školy a zamíříš hned do testovací místnosti.
  • Vydezinfikuješ si ruce.  
  • Sedneš si ke stolu. Paní učitelka rozdá testy a vysvětlí postup testování.  
  • Rozbalíš si test a pošťouráš se v nose podle pokynů.  
  • Za 15 minut se na testu objeví výsledek, který nahlásíš paní učitelce.
  • Test hodíš do připraveného odpadkového koše a vydezinfikuješ si ruce. 
  • Negativní výsledek = pokračuješ na výuku s ostatními žáky (pokud nejsou nějaké pozitivní testy u spolužáků).
  • Pozitivní výsledek = jdeš domů a na potvrzení výsledků PCR testem.  

 

 

 

 

Zápis do 1. třídy ZŠ

v době od 19.dubna do 30. dubna 2021

Milé děti, milí rodiče,

vzhledem k situaci, kterou právě prožíváme, musíme ustoupit od zaběhnutých postupů a zorganizovat zápis do 1. ročníku jinak.

Zápis se týká dětí narozených do 31. 8. 2015 a dětí s odloženou školní docházkou.

Děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 se mohou zápisu zúčastnit, požádají-li o to jejich zákonní zástupci spolu s doporučením z pedagogicko-psychologické poradny.

POSTUP, JAK ZAPSAT DÍTĚ DO 1. TŘÍDY:

Žádáte - li o přijetí dítěte do 1. ročníku základní školy, vyplníte žádost o přijetí a zápisní lístek prvňáčka.

Žádost o přijetí

Stáhnout soubor: zadost+o+prijeti.docx

Zápisní lístek

Stáhnout soubor: zapisni_listek-1.docx

Žádáte-li o odklad školní docházky, vyplníte žádost o přijetí a žádost o odklad, přiložíte potvrzení dětského lékaře a vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Nemáte-li potřebná doporučení, podejte jen žádost. Správní řízení o rozhodnutí o odkladu školní docházky bude přerušeno do doby, dokud nebudou dodány všechny potřebné dokumenty. Odklad pro vaše dítě tím nebude nijak ohrožen! Pokud vaše dítě již vyšetření podstoupilo, postupujte dle doporučení pedagogicko - psychologické poradny (viz. oznámení).

Žádost o odklad

Stáhnout soubor: priloha-c-1_zadost-o-odklad-zs_.docx

Vyplněnou žádost spolu s ostatními dokumenty vložte do obálky a vhoďte do schránky umístěné na budově školy na adrese Na Špičáku 292, 364 53 Chyše. Přijetí přihlášky vám potvrdíme zasláním sms, ta bude obsahovat i vaše registrační číslo. Žádost též můžete poslat poštou. Máte-li datovou schránku či disponujete-li elektronickým podpisem, můžete dokumenty naskenovat a zaslat je na školu elektronicky. POZOR!!! Obyčejný email nestačí, vaše žádost by nebyla školou přijata.

Máte problém s vytištěním formulářů nebo potřebujete další informace? Ozvěte se na email: zs.chyse@volny.cz nebo zavolejte na tel. číslo 728766405. Formuláře budou i v deskách na dveřích školy a školky.

ŽÁDOST NA ZÁVĚR: uvedení mobilního telefonu a emailové adresy je při zápisu do školy dobrovolný akt. Žádáme vás však o jejich laskavé uvedení, v současné době by byla komunikace s vámi pouze běžnou poštou zbytečně komplikovaná. Děkujeme.

25.3.2021                                               Mgr. Miloslava Sýkorová    

                                                            

 

POZOR!

Z DŮVODŮ NAŘÍZENÍ VLÁDY SE

 

OD 1.3. 2021 UZAVÍRÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

a

 

 AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVÍRÁ TAKÉ MŠ.

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 V ZŠ

     Letošní školní rok jsme zahájili 3. září před budovou školy přivítáním prvňáčků. Deset měsíců školního roku je za námi.

     Za připomenutí stojí množství vzdělávacích akcí, účast na dění v obci a dobré vztahy se zřizovatelem školy, prohlubující se spolupráce s partnerskou školou ze Steinbergu a z Pňovan.

     Některé akce letošního školního roku: Halloween, návštěva kina v Karlových Varech, beseda s lidmi z obce, Vánoční jarmark, rozsvícení vánočního stromu, prohlídka interaktivních exponátů v Techmánii, návštěva vánočních trhů v Plzni, návštěva divadla v Karlových Varech, vánoční posezení s dárky. První pololetí jsme opět zakončili v herně Hafík a rozdáním pololetního vysvědčení.

    V únoru nás čekaly jarní prázdniny, divadelní představení Sněhová královna a zahájili jsme výuku plavání v bazénu v Karlových Varech.

    V březnu jsme absolvovali další zajímavé akce: Veselé zoubky, vítání jara, besedu o šikaně.

    V dubnu navštívil naší školu pan Jareš se svými krásnými papoušky. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých věcí o papoušcích a na konci vystoupení se mohly s papoušky vyfotografovat.

Poslední dubnový den jsme strávili v lese společně s lesním pedagogem. Na děti zde čekala stanoviště s úkoly a ukázkami, učily se rozeznávat dřeviny, byliny a keře, určovat jejich stáří.

    V květnu jsme využili nabídku Školního statku v Chebu a objednali jsme si program: Jak na louce vyrostl svetr. Povídali jsme si o zvířatech a rostlinách, které jsou člověkem od nepaměti využívány k textilním účelům. Podrobněji jsme se zabývali chovem ovcí a zpracováním ovčí vlny. Nakonec si děti vyrobily vlněnou antistresovou kuličku pomocí metody mokrého plstění.

 Další zajímavou akcí bylo autorské čtení. Jen tak někomu se nepoštěstí, aby se mohl setkávat se spisovatelem. Naši žáci tuto možnost měli. Dne 27. května k nám přijela představit svoji knihu paní Lenka Samcová. Po představení knihy si žáci vyzkoušeli knižní vazbu. Bylo velmi zajímavé sledovat, jak vzniká kniha. Každý si domů odnesl spoustu zážitků ze čtení a vlastnoručně vyrobenou knihu.

      Poslední školní měsíc byl věnován přípravám na oslavu 60. výročí otevření naší školy. Připravovali jsme se opravdu poctivě. Vyzdobili jsme školu, trénovali vystoupení, navštívili jsme naši partnerskou školu ze Steinbergu a pozvali děti na společný výlet do Karlových Varů.

Vlastní oslava proběhla v sobotu 22. 6. 2019. Pro rodiče, absolventy i další návštěvníky byl připraven program na hřišti za školou a také prohlídka školy a tematických učeben.

 

Odpoledne školu navštívili i bývalí zaměstnanci a absolventi. Prohlédli si slavnostně vyzdobenou budovu, zalistovali v kronikách, hledali se na archivních fotografiích. Oslava byla zakončena ohňostrojem. 
Spokojení návštěvníci se opravdu velmi dobře bavili a svými komentáři a reakcemi nám dali příjemnou a optimistickou zpětnou vazbu, že naše práce přece jen smysl má. Jsme rádi, že se "školní šedesátka" povedla. Děkujeme všem, kteří nám s akcí pomohli.

   A zase je jeden školní rok pryč. Tradičně jsme ho zakončili  v krásném prostředí chyšského zámku.

Před předáním vysvědčení jsme vyhodnotili sběr. Naše škola se aktivně zapojila do sběru papíru, plastu, víček, kaštanů, žaludů, baterií. V letošním roce jsme obsadili    3. místo ze škol a 1. místo ve sběru na žáka. Všem vítězům blahopřejeme.

Po předání vysvědčení jsme se rozloučili s našimi páťáky, kteří odchází do ZŠ v Lubenci.

Přejeme všem, aby jejich kroky v nové škole byly velkou zábavnou hrou plnou úspěchů a nových radostných zážitků. Na cestu si odnesli krabici vzpomínek, do které dali učitelé a děti dárky na památku.

Na závěr poděkování

    Velké poděkování patří všem učitelům a asistentům za kvalitní přípravu žáků ke studiu, trpělivost a veškeré aktivity poskytované dětem během uplynulých měsíců, rodičům a všem ostatním, kteří nás v letošním školním roce podpořili. Rádi bychom poděkovali zřizovateli za soustavnou podporu naší škole. Děkujeme ČSŽ v Chyších, paní D. Benešové, T. Drohobecké, J. Skleničkové, místní TJ Sokol, panu M. Karnollovi, panu J. Haslerovi a manželům Lažanským za projevený zájem o naší školu.

                                       Ještě jednou mnohokrát všem děkujeme.