Reklamní sdělení
Poznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA. Návod jak na to, najdete zde.
Mít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy. Založte si je ještě dnes.

Vítejte na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Chyše

 

 

Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Na Špičáku 292, 364 53 Chyše

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROZHODNUTÍ

o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ

 

Vážení rodiče,

na základě Vašich žádostí a stanovených kritérií bylo rozhodnuto takto:

 

Děti uvedené pod registračními čísly:

 

MŠ 01/2019

MŠ 02/2019

MŠ 03/2019  

MŠ 04/2019

MŠ 05/2019

MŠ 06/2019

MŠ 07/2019

 

BYLY PŘIJATY k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné formě doručováno, v případě zájmu bude na požádání vydáno v MŠ.

 

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 17. 5. 2019 na veřejně příslušném místě hlavního vchodu MŠ. Dále bylo také zveřejněno dne 17. 5. 2018 na webových stránkách školy www.ms-zs-chyse.cz . Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary.

 

 

V Chyších 16. 5. 2019                                                                        Mgr. Miloslava Sýkorová

                                                                                                                ředitelka školy

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, srdečně zveme Vás i Vaše děti k zápisu do mateřské školy, který proběhne 13. května 2019 v prostorách MŠ od 14:00 do 16:00 hodin.

K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem, předloží rodný list dítěte a občanský průkaz, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu.

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ

o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary, vydává v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, následující rozhodnutí:

Níže uvedení žáci se přijímají od školního roku 2019/2020 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary

 

 

ZŠ01/2019

ZŠ02/2019

ZŠ03/2019

 
 

 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bylo zahájeno jeho přihlášením k zápisu k povinné školní docházce na základě žádosti zákonného zástupce dítěte.

K přijetí dítěte k základnímu vzdělávání došlo po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o jeho přiměřené duševní a tělesné zdatnosti, a dále byly splněny podmínky stanovené v § 36 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

 

Poučení:

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary

 

V Chyších 25. 4. 2019                                              Mgr. Miloslava Sýkorová

                                                                                   ředitelka školy

 

 

 

Zápis do první třídy ZŠ pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zápis dětí do 1. třídy se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 15 – 17 hodin v budově ZŠ. S sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů.

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 se mohou zápisu zúčastnit, požádají-li o to jejich zákonní zástupci spolu s doporučením z pedagogicko-psychologické

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ

o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ

 

Vážení rodiče,

na základě Vašich žádostí a stanovených kritérií bylo rozhodnuto takto:

Děti uvedené pod registračními čísly:

MŠ 01/2018

MŠ 02/2018

MŠ 04/2018  

MŠ 05/2018

MŠ 06/2018

MŠ 07/2018

MŠ 09/2018  

MŠ 11/2018

BYLY PŘIJATY k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary, od 1. 9. 2018. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné formě doručováno, v případě zájmu bude na požádání vydáno v MŠ.

 

Děti uvedené pod registračními čísly:

MŠ 03/2018  

MŠ 08/2018  

MŠ 10/2018

NEBYLY PŘIJATY k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary, od 1. 9. 2018. Rodičům nepřijatých dětí bude vyhotoveno rozhodnutí v písemné formě, které bude zasláno poštou.

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 15. 5. 2018 na veřejně příslušném místě hlavního vchodu MŠ. Dále bylo také zveřejněno dne 15. 5. 2018 na webových stránkách školy www.ms-zs-chyse.cz . Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary.

 

V Chyších 14. 5. 2018                                                                     Mgr. Miloslava Sýkorová

                                                                                                             ředitelka školy

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Základní a mateřská škola Chyše 

zve rodiče a děti na

 

 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

     od školního roku 2018/2019

dne 9.5.2018 od 14.00 – 16.00 hodin

  ve třídě v přízemí mateřské školy.

  Vezměte s sebou rodný list dítěte a        

občanský průkaz zákonného zástupce 

Zápis MŠ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROZHODNUTÍ

o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary, vydává v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, následující rozhodnutí:

Níže uvedení žáci se přijímají od školního roku 2018/2019 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary

                               

ZŠ01/2018

ZŠ02/2018

ZŠ03/2018

ZŠ04/2018

ZŠ05/2018

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis dětí do 1. třídy

se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna 2018

 od 15 - 17 hodin

v budově ZŠ.

 

S sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů

zápis