Drobečková navigace

Úvod > Základní škola

Základní škola


Základní škola je školou malotřídní. 

V současné době je využíváno pouze přízemí, kde jsou umístěny 2 třídy, školní družina, počítačová učebna a odborná pracovna, sborovna, ředitelna, kabinet učebnic a kabinet pomůcek pro I. stupeň ZŠ. Tělocvična je umístěna v suterénu, kde jsou i šatny. Pokud je příznivé počasí, probíhají hodiny tělesné výchovy na přilehlém hřišti.

I. třída : 1. a 2. ročník

  • Třídní učitelka Mgr. Kateřina Bernardová

II. třída: 3., 4. a 5. ročník

  • Třídní učitelka Mgr. Jana Macková

Školní družina

  • Lenka Nováková

Kroužky 

  • Děti vaří samy - Jana Škardová 
  • Kopaná - Mgr. Kateřina Bernardová 

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY - rozhodnutí o přijetí do základního vzdělávání pro ZŠ a MŠ CHyše

Více

Publikováno 5. 4. 2024 18:37

ZÁPIS DO ZŠ 2024

Více

Publikováno 21. 2. 2024 14:21

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Publikováno 20. 2. 2024 18:11

Kroužek vaření

Datum konání: 1. 10. 2023

DĚTI VAŘÍ SAMY

Kroužek vaření bude probíhat každé úterý a čtvrtek od 13:30- 14:30 hod- od října 2023 do května 2024. Děti se nejprve seznámí s kuchyňským náčiním, učí se pracovat s receptem a pochopit pracovní postup. Spolupracují ve skupinkách a po celou dobu udržují pořádek na svém pracovním místě. Naučí se zásady správného stolování a bezpečnost při práci v kuchyni. Kroužek vaření vede vedoucí stravování Jana Škardová a probíhá v cvičné kuchyňce ZŠ.

Více

Publikováno 13. 10. 2023 12:49

Kroužek kopané

Od října každou středu od 14h do 15h probíhá kroužek kopané pod vedením paní učitelky Kateřiny Bernardové. Na tomto kroužku se děti seznamují s technikami kopání a prohlubují si vědomosti v základních pravidlech fotbalu. Na začátku každé hodiny hrají libovolnou pohybovou hru na zahřátí organismu, následuje rozcvička, trénink zaměřený na rozvoj konkrétní činnosti a závěrečný fotbálek. Veliký důraz klademe na dodržování fair-play hry :)

Více

Publikováno 13. 10. 2023 11:41