Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zápis do 1. třídy ZŠ

Zápis do 1. třídy ZŠV době od 19.dubna do 30. dubna 2021

Milé děti, milí rodiče, vzhledem k situaci, kterou právě prožíváme, musíme ustoupit od zaběhnutých postupů a zorganizovat zápis do 1. ročníku jinak.

Zápis se týká dětí narozených do 31. 8. 2015 a dětí s odloženou školní docházkou.

Děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 se mohou zápisu zúčastnit, požádají-li o to jejich zákonní zástupci spolu s doporučením z pedagogicko-psychologické poradny.

Postup, jak zapsat dítě do 1. třídy:

Žádáte - li o přijetí dítěte do 1. ročníku základní školy, vyplníte žádost o přijetí a zápisní lístek prvňáčka.

Žádáte-li o odklad školní docházky, vyplníte žádost o přijetí a žádost o odklad, přiložíte potvrzení dětského lékaře a vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Nemáte-li potřebná doporučení, podejte jen žádost. Správní řízení o rozhodnutí o odkladu školní docházky bude přerušeno do doby, dokud nebudou dodány všechny potřebné dokumenty. Odklad pro vaše dítě tím nebude nijak ohrožen! Pokud vaše dítě již vyšetření podstoupilo, postupujte dle doporučení pedagogicko - psychologické poradny (viz. oznámení).

Vyplněnou žádost spolu s ostatními dokumenty vložte do obálky a vhoďte do schránky umístěné na budově školy na adrese Na Špičáku 292, 364 53 Chyše. Přijetí přihlášky vám potvrdíme zasláním sms, ta bude obsahovat i vaše registrační číslo. Žádost též můžete poslat poštou. Máte-li datovou schránku či disponujete-li elektronickým podpisem, můžete dokumenty naskenovat a zaslat je na školu elektronicky. POZOR!!! Obyčejný email nestačí, vaše žádost by nebyla školou přijata.

Máte problém s vytištěním formulářů nebo potřebujete další informace? Ozvěte se na email: zs.chyse@volny.cz nebo zavolejte na tel. číslo +420 728 766 405. Formuláře budou i v deskách na dveřích školy a školky.

Žádost na závěr: uvedení mobilního telefonu a emailové adresy je při zápisu do školy dobrovolný akt. Žádáme vás však o jejich laskavé uvedení, v současné době by byla komunikace s vámi pouze běžnou poštou zbytečně komplikovaná. Děkujeme.