Reklamní sdělení
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.

Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary

Název projektu: Společně se rozvíjíme

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005719

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 492.584,- Kč hradíme následující aktivity:

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Čtenářská pregramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Čtenářská gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Matematická gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Inkluze

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv