Reklamní sdělení
Cepelsnakeshttps://www.uzovka-cervena.czChov a prodej barevných forem užovky červené , heterodonů, Krajty královské a korálovek
Oblíbená kosmetikahttps://www.faberlickatalog.czVýrobky šetrné k pokožce, které si zamiluješ. Neváhej ! DÁRKY pro tebe ! TEĎ 820 Kč do kapsy ! !
#WestBohemia1945https://www.indianhead.czWeb sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách, pomoci UNRRA a suvenýrů

Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary

Název projektu: Společně se rozvíjíme

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005719

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 492.584,- Kč hradíme následující aktivity:

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Čtenářská pregramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Čtenářská gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Matematická gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Inkluze

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv