Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzděláváníŘeditelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole v Chyších.

Seznam uchazečů

Uchazeč Výsledek řízení
MŠ01/2023 přijata
MŠ02/2023

přijata

MŠ03/2023 přijat
MŠ04/2023 přijat
MŠ05/2023 přijata
MŠ06/2023

přijat

 

Datum zveřejnění 5. 5. 2023

Mgr. Jana Macková
ředitelka